Ακροβατική Γυμναστική (Δ’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις