Ακροβατική Γυμναστική (Γ’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις