Ακροβατική Γυμναστική (Ε’ Κατηγορία): Σκίτσα Ασκήσεων & Διευκρινίσεις