Προτεινόμενος Πειθαρχικός Κανονισμός / Κανονισμός Ντόπινγκ / Κανονισμός Αξιολόγησης Ολυμπιακών Αθλημάτων Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε τον προτεινόμενο Πειθαρχικό Κανονισμό, Κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) και Κανονισμό Αξιολόγησης Ολυμπιακών Αθλημάτων 2022-2024 της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. κατά την 05η συνεδρίαση του στις 26 Μαρτίου 2022 και οι οποίοι θα τεθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ής Μαρτίου 2022.