Ρυθμική

Πρόγραμμα Προκριματικού Αγώνα Ρυθμικής Γ’ κατ. (Α’-Β’-Γ’-Δ’ περιφ.)

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα του Προκριματικού Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών. Ο αγώνας…

Πρόγραμμα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού και Ανσάμπλ Β’ κατ.

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού, Ομαδικού (Ανσάμπλ) και Τελικών Οργάνων Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων). Ο…

Προκήρυξη Προκριματικού Αγώνα Ρυθμικής Γ’ κατ. (Α’-Β’-Γ’-Δ’ περιφ.)

Από την Ε.Γ.Ο. προκηρύσσεται ο Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών. Ο αγώνας…

Διαδικτυακή ενημέρωση για τις προπονήτριες των αθλητριών Σύνθετου Ατομικού Ρυθμικής Νεανίδων

Οι προπονήτριες των αθλητριών που θα συμμετάσχουν στο Σύνθετο Ατομικό Νεανίδων (24 καλύτερες) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Β’ Κατηγορίας…

Ενημέρωση για την κλήρωση ομίλων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Νεανίδων

Σας γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των ομίλων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) θα πραγματοποιηθεί…