Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής 2025-2028

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο δικτυακό τόπο της FIG έχει αναρτηθεί ο Κώδικας Βαθμολογίας του Ολυμπιακού κύκλου 2025-2028, για το άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής.

Ο νέος Κώδικας Βαθμολογίας της Ρυθμικής Γυμναστικής, όπως και οι αντίστοιχοι των υπόλοιπων αθλημάτων της Γυμναστικής, θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Μπορείτε να βρείτε τον Κώδικα Βαθμολογίας της Ρυθμικής Γυμναστικής για τον Ολυμπιακό κύκλο 2025-2028 στον παρακάτω σύνδεσμο (στην αγγλική γλώσσα):
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_1.1%20-%20RG%20Code%20of%20Points%202025-2028.pdf