Σχολή Προπονητών Γ’ Επιπέδου: Οδηγίες & φόρμες για ενδιαφερόμενους

Σας προωθούμε τις οδηγίες και τις φόρμες προς συμπλήρωση για τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στην Ενιαία Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Επιπέδου στα αθλήματα Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστικής, Τραμπολίνο, Αεροβικής Γυμναστικής, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυμναστικής για Όλους και Παρκούρ, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.