Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία ο απολογισμός πεπραγμένων του 2023, στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Με μεγάλη πλειοψηφία ενέκριναν τα σωματεία της Γυμναστικής τον διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2023, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (10/03) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν συνολικά 36 σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου. Ο διοικητικός απολογισμός του έτους 2023 εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό, ενώ ο αντίστοιχος οικονομικός απολογισμός πέρασε με 33 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1 λευκό. Παράλληλα, με ομόφωνη ψήφο έγινε δεκτή η απαλλαγή ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση του 2023.

Το σώμα της Γ.Σ. αποφάσισε, επίσης ομόφωνα, τη διαγραφή όσων σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/99 και τις σχετικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και την επικύρωση των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 20ής Δεκεμβρίου 2023.