Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/03/2024

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 10 Μαρτίου 2024, όπως αυτοί εγκρίθηκαν κατά την 07η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 6ης Μαρτίου 2024, με αριθμό απόφασης Νο.04.