Παράταση υποβολής προτάσεων για τον νέο αθλητικό νόμο και την κωδικοποίησή του έως τις 30/04

Σας κοινοποιούμε την επιστολή του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με την οποία γνωστοποιείται η παράταση υποβολής προτάσεων για τον νέο αθλητικό νόμο και την κωδικοποίησή του έως την 30ή Απριλίου 2024.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της επιστολής του κ. Βρούτση:

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει από την 11η Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 25 ετών ζωής του ισχύοντος αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999), έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία της εναρμόνισής του με τις σύγχρονες επιταγές, καθώς πολλά έχουν αλλάξει στον χώρο του αθλητισμού από το 1999 που δημοσιεύθηκε, γεννώντας ανάγκες για νέες διατάξεις ή προσαρμογή των παλαιών στις ανάγκες της εποχής. Για τον λόγο αυτό, απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες του αθλητισμού, ως ενεργά μέλη της αθλητικής κοινότητας, που κατ’ εξοχήν καλείστε να εφαρμόσετε την αθλητική νομοθεσία, για να λάβετε μέρος σε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, που συντελείται για πρώτη φορά. Μέσω της υποβολής των προτάσεών σας για τροποποιήσεις στον αθλητικό νόμο, γίνεστε συνεργάτες στην δημιουργία του νέου αθλητικού νόμου.

Η προθεσμία που είχε χορηγηθεί για την υποβολή των προτάσεων, είχε καταληκτική ημερομηνία την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Ωστόσο, λόγω πολλών αιτημάτων από Ομοσπονδίες, Σωματεία και λοιπούς αθλητικούς φορείς, που δεν πρόλαβαν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας εγκαίρως και ζήτησαν παράταση της εν λόγω προθεσμίας, σας ενημερώνουμε ότι δύνασθε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας έως την 30η Απριλίου 2024. Ήδη, την 2α Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύθηκε ο νόμος 5085/2024 (Α΄ 17) με την λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με τον νόμο αυτό εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα γήπεδα, όπως η νέα σύγχρονη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων και ταυτοποίησης θεατών, ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων (κάμερες), αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση τέλεσης παραβάσεων από ΑΑΕ, ΤΑΑ, ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώ παράλληλα φροντίσαμε να καλύψουμε κενά σε αντίστοιχες προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Οι προτάσεις που θα μας υποβάλλετε, αφού μελετηθούν από την επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, θα μετουσιωθούν σε διατάξεις, με σκοπό να κατατεθεί προς ψήφιση ένα νομοθετικό κείμενο, το οποίο θα ανανεώνει και θα φέρνει στα μέτρα της σύγχρονης εποχής τις ρυθμίσεις του ν. 2725/1999. Στόχος είναι να έχουμε έναν Αθλητικό Νόμο που θα ενσωματώνει τις ιδέες και τις προτάσεις όλης της Αθλητικής Κοινότητας. Μια Πρωτόγνωρη θεσμική διαδικασία από κάτω προς τα πάνω.

Το νομοθετικό αυτό κείμενο, μαζί με τον τελευταίο ν. 5085/2024, θα ενταχθούν στην κωδικοποίηση του Αθλητικού Νόμου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, με σκοπό να παραδοθεί στον αθλητικό κόσμο ένα κείμενο με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές στην αθλητική νομοθεσία και απολύτως εύχρηστο.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι προτάσεις σας θα πρέπει να είναι προϊόν του συλλογικού σας οργάνου και να συνοδεύονται από ένα επεξηγηματικό – εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφεται αφ’ ενός μεν το υπάρχον σήμερα πρόβλημα, αφ’ ετέρου δε ο τρόπος με τον οποίον θα συμβάλλει η προτεινόμενη αλλαγή στην επίλυσή του.

Τις προτάσεις σας θα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], υπ’ όψιν της Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση και τη μελέτη των νομοθετικών προτάσεων, το αργότερο έως και την 30η/4/2024. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας.