Πρόγραμμα αθλητικών ανταλλαγών Ελλάδας-Γερμανίας από την ΕΘΝ.Ο.Α.

Εκ μέρους της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), που αποτελεί τον κεντρικό φορέα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) https://dgjw-egin.org/el/ (Διεθνής οργανισμός που χρηματοδοτεί Ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων και ανταλλαγές), σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα συμμετοχής νέων αθλητών και αθλητριών ή ομάδων στο  πρόγραμμα Ελληνογερμανικής Συνεργασίας για τη Νεολαία. Το πρόγραμμα Ελληνογερμανικής Συνεργασίας για τη Νεολαία, στοχεύει στην στήριξη ανταλλαγών νέων και συμβούλων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία με στόχο την υλοποίηση κοινών αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. Παρέχει την ευκαιρία στους νέους και τις νέες από την Ελλάδα και τη Γερμανία να γνωριστούν μεταξύ τους, να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ανταλλάξουν απόψεις, μέσω του αθλητισμού.  

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα σωματεία-μέλη σας για τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα νέων αθλητών και αθλητριών ή ομάδων σας στις αθλητικές ανταλλαγές νέων.  

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα νέων αθλητών και αθλητριών ή ομάδων στις αθλητικές ανταλλαγές νέων, είναι η 5η Απριλίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝ.Ο.Α. για περισσότερες πληροφορίες (κα Χριστίνα Καλτσά 210-6878815, κα Ντενίζ Παναγοπούλου 210-6878912), e-mail:  [email protected]