Ενδιαφερόμενα Σωματεία Ρυθμικής Γυμναστικής για το 1ο Master Class του προγράμματος Challenge Yourself στη Θεσσαλονίκη

Παρακαλούνται όσα σωματεία πρόκειται να συμμετέχουν στο 1ο Master Class του προγράμματος Challenge Yourself στη Θεσσαλονίκη (εντός του Ε.Γ. Μίκρας) το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024  να συμπληρώσουν το σχετικό αρχείο excel και να το αποστείλουν στο [email protected] έως την Παρασκευή 09/02/24 και ώρα 15:00.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο τα σωματεία που θα αποστείλουν συμπληρωμένο το ζητούμενο αρχείο εντός προθεσμίας.