Θέματα 03ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 31/01)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 03η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συμβάσεις προσωπικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής
  2. Έγκριση αναγκαιότητας νομικών υπηρεσιών
  3. Έγκριση αναγκαιότητας λογιστικών υπηρεσιών
  4. Έγκριση αναγκαιότητας υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων Ε.Γ.Ο. και προπονητηρίων εντός Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά
  5. Σύμβαση με διαφημιστική εταιρεία
  6. Υπογραφή συμβάσεων με τα ξενοδοχεία για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρυθμικής Γυμναστικής 2024
  7. Αίτημα κ. Ιωάννη Παυλάκη για απόσπαση υπαλλήλων της Ε.Γ.Ο. στο γυμναστήριο Λαδόπουλου
  8. Διάφορα