Διευκρίνιση για τους Ειδικούς Κανονισμούς Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο.

Σας διευκρινίζουμε ότι στις Κατηγορίες OPEN – Ε’ – Δ’ οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανονισμούς Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο., οι οποίοι είναι αυτοτελείς και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους κανονισμούς της FIG.

Για τη Δ’ Κατηγορία, στο άρθρο 2.13 και 2.14 όπου γράφει «άσκηση» εννοείται και ομαδική και ατομική άσκηση, το ίδιο και για την Ε΄ κατηγορία στο άρθρο 2.11 και 2.12 όπου γράφει «άσκηση» εννοείται και ομαδική και ατομική. Επομένως, για κάθε μία ατομική άσκηση που δεν θα εκτελεστεί από έναν ή περισσότερους αθλητές, θα δίνεται ποινή ενός (1.00) βαθμού.