Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (10/03/2024)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στη 2η συνεδρίασή του της 24ης Ιανουαρίου 2023, θέμα 2ο και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (διεύθυνση Δημητρίου Βικέλα 52 – Χαλάνδρι), με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 20ής Δεκεμβρίου 2023.

3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2023 έως 31/12/2023 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.

4. Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, από 01/01/2023 έως 31/12/2023 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.       

5. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2023 – 31/12/2023 – Ψηφοφορία.

6. Διαγραφή σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/99 και τις σχετικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 11:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Τακτική Γ.Σ. της 10ης Μαρτίου 2024

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γ.Σ.

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ής Δεκεμβρίου 2023

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. προς διαγραφή