Ενημέρωση για προπονητές με ιδιότητα κριτή

Σας γνωρίζουμε ότι οι προπονητές-προπονήτριες, οι οποίοι είναι και κριτές στο αντίστοιχο άθλημα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/LKL47wUFWi5tMLuP9, τα εξής στοιχεία:  

  • Ονομασία σωματείου με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας
  • Άθλημα
  • Φύλο αθλητών-αθλητριών που προπονούν
  • Κατηγορία αθλητών-αθλητριών που προπονούν

Ο παραπάνω σύνδεσμος θα πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται προπονητής-προπονήτρια ο οποίος δηλώνεται στον εν λόγω αγώνα να συμμετέχει και ως κριτής.