Θέματα 01ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 10/01)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 01η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ορισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα επικύρωση διαγραφής σωματείων
  2. Εξώδικη διαμαρτυρία, αίτηση και δήλωση ΠΑΣΥΚΡΥΓ
  3. Αμοιβές κριτών για το 2024
  4. Αποδοχή ταμειακής διευκόλυνσης
  5. Ορισμός Δικηγόρου-Παροχή εξουσιοδοτήσεως
  6. Διάφορα