Επιστολή-απάντηση της Ε.Γ.Ο. προς τον ΠΑΣΥΚΡΥΓ

Σας κοινοποιούμε την επιστολή-απάντηση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας προς τον ΠΑΣΥΚΡΥΓ:

Κυρία Πρόεδρε,
Με έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. έλαβαν γνώση της από 08.01.2024 εξώδικης διαμαρτυρίας σας, της οποίας το περιεχόμενο βρίθει ψευδών, αναληθών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών, που διαστρέφουν τα πραγματικά γεγονότα, προσβάλλουν βάναυσα την τιμή, την υπόληψη και την ηθική ακεραιότητα των μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και επί της ουσίας συνιστά απαράδεκτη και εξωθεσμική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και των οργάνων της Ομοσπονδίας.

Με την ίδρυση του Συνδέσμου σας, το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. προσδοκούσε και ευελπιστούσε σε μία αγαστή συνεργασία μαζί σας, σε κλίμα διαλόγου και συναίνεσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των δύο φορέων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν.2725/99, προς το συμφέρον του αθλήματος της ρυθμικής γυμναστικής.

Αντ’ αυτού και μάλιστα ως νεοσύστατος Σύνδεσμος Κριτών, επιλέξατε αναιτιολόγητα την δημόσια αντιπαράθεση με την Ομοσπονδία Γυμναστικής διά της κοινοποίησης της προαναφερόμενης εξώδικης διαμαρτυρίας σας και δη σε πεδία που εκ φεύγουν  των αρμοδιοτήτων σας,  όπως τουλάχιστον αυτές  περιγράφονται στον νόμο.

Έτι περαιτέρω που ο Σύνδεσμος σας μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει την κατά νόμο ειδική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 43, του Ν.2725/99 και κατά συνέπεια δεν νομιμοποιείται να αποστέλλει έγγραφα προς την Ε.Γ.Ο., όπως η με αριθ. πρωτ. 55/27.12.2023 επιστολή σας, με περιεχόμενο που αφορά  το έργο Συνδέσμου Κριτών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5, του άρθρου 43, του Ν. 2725/99.

Με την τακτική σας αυτή καθίσταται πρόδηλο ότι προσχηματικά ενδιαφέρεστε για τις διαδικασίες της κρίσης στο άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής και ουσιαστικός σκοπός σας είναι η δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων σε βάρος των μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., η   πραγμάτωση προσωπικών επιδιώξεων ορισμένων μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου σας,  και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία και των εκλογικών προτιμήσεων που έχετε.

Τέλος και προς ενημέρωση κυρίως των σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο.,  δηλώνουμε ότι :

α) Η σύνθεση της ΚΕΚ/ΕΓΟ είναι απολύτως νόμιμη, συγκροτήθηκε ως νόμος προβλέπει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και απαρτίζεται από πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του εδ. β’, της παρ. 2, του άρθρου 44, του Ν.2725/99.

β) Ουδεμία αλλοίωση καταλόγου των εν ενεργεία και μη εν ενεργεία κριτών ρυθμικής γυμναστικής υφίσταται, διότι ως προαναφέραμε ο Σύνδεσμος σας ως μη έχων μέχρι σήμερα την ειδική αναγνώριση από την Γ.Γ.Α., δεν νομιμοποιείται να αποστέλλει τέτοιους καταλόγους στην Ομοσπονδία και συνακόλουθα μη υπαρχόντων καταλόγων κριτών ουδεμία αλλοίωση αυτών δύναται να πραγματοποιηθεί.

γ) Οι κριτές ρυθμικής γυμναστικής για τον αγώνα Evia Cup 2024 επιλέχθηκαν από την ΚΕΚ/ΕΓΟ με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες , πανομοιότυπες με αυτές προηγούμενων αγώνων.