Θέματα 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 27/12)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 26η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Διαγραφή Σωματείων
  3. Ανανέωση συμβάσεων Προπονητών – Συνεργατών
  4. Έγκριση αναλώσιμων – έως 2.500€
  5. Αποζημίωση κριτών για τους Αγώνες
  6. Κόστος κάρτας αθλητή
  7. Οδοιπορικά αθλητών
  8. Αναπροσαρμογή Προϋπολογισμού
  9. Οικονομικό Πρακτικό Νο11
  10. Διάφορα