Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο.

Τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ενέκριναν την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο., στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (20/12) με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 73 σωματεία-μέλη με δικαίωμα ψήφου και οκτώ σωματεία-μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των Άρθρων 1, 7, 8, 9 και 31 του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο. εγκρίθηκαν με την ομόφωνη ψήφο των σωματείων, ενώ η προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου 5 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με μία ψήφο κατά, καθώς μειοψήφησε το σωματείο Εθνικός ΟΦΠΦ.