Προτεινόμενες τροποποιήσεις Καταστατικού Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, όπως αυτές εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 25 στις 18 Δεκεμβρίου 2023, θέμα 11 και οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση από τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο.