Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ. της 20/12/2023

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2023, όπως αυτοί επικυρώθηκαν κατά την 25η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. στις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των αντιπροσώπων σωματείων με δικαίωμα ψήφου

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των αντιπροσώπων σωματείων χωρίς δικαίωμα ψήφου