Ενημέρωση για αιτήσεις ενδιαφέροντος για φιλοξενία / συνδιοργάνωση αγώνων Ε.Γ.Ο., έτους 2024

Σας γνωρίζουμε ότι οι Τοπικές Αρχές / Φορείς ή τα σωματεία που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν ή να συνδιοργανώσουν αγώνα / αγώνες των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο. που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο έτους 2024, θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email της Ομοσπονδίας ([email protected]), το αργότερο έως τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο της εν ισχύι άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και από δήλωση συναίνεσης του Δήμου ή Φορέα στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση.