Θέματα 25ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Δευτέρα 18/12)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 25η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση Προέδρου
 2. Επικύρωση αντιπροσώπων της Έκτακτης Γ.Σ. της 20ης/12/2023
 3. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Μεταγραφών
 4. Σχολές Προπονητών Α΄-Β΄-Γ΄ Κατηγοριών
 5. Εισήγηση Ενόργανης Γυμναστικής
 6. Εισήγηση Τραμπολίνο
 7. Επιχορήγηση προς Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.
 8. Αποδοχή χορηγίας από KAPOLA
 9. Ανανέωση ασφάλισης αθλητών-τριών
 10. Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε διοικητικούς υπαλλήλους Ε.Γ.Ο.
 11. Διάφορα