Ενημέρωση για επικαιροποίηση στοιχείων σωματείων

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. που δεν έχουν προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Ο. onlinego.gr και δεν έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να το πράξουν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Σας εφιστούμε την προσοχή στα πεδία «Αθλήματα» και «Αθλητική αναγνώριση», όπου πρέπει να τσεκάρετε μόνο τα αθλήματα που καλλιεργείτε.