Ανακοίνωση Ε.Γ.Ο. σε απάντηση δηλώσεων κ. Δημητρίου Ράφτη

Σε απάντηση των δηλώσεων του Εθνικού Προπονητή Ενόργανης  Γυμναστικής κ. Δημητρίου Ράφτη, όπως τουλάχιστον αυτές δημοσιοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο στις 03.12.2023 και αναπαράχθηκαν σε πλείστα μέσα ενημέρωσης και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), που εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 21.03.2021, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, έδωσε ιδιαίτερο βάρος και προσοχή στην ποικιλότροπη ενίσχυση των εθνικών ομάδων των αθλημάτων της γυμναστικής που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο., για την επίτευξη των αγωνιστικών τους στόχων.

Η πολιτική αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνεται ευδιάκριτα στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας μας έτους 2023, καθώς και στην εκτέλεση αυτού, όπου για δαπάνες των  εθνικών ομάδων προϋπολογίσθηκε χρηματικό ποσό 1.022.512 ευρώ και  μέχρι σήμερα δαπανήθηκε χρηματικό ποσό  1.145.417 ευρώ, δηλαδή για τις συγκεκριμένες ανάγκες δαπανήσαμε 122.905 ευρώ, πλέον των προϋπολογισθέντων !!!

Η κρατική χρηματοδότηση που έλαβε η Ομοσπονδία μας για το έτος 2023 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.180.000 ευρώ (ποσό 706.000 ευρώ  ως επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. και ποσό 474.000 ευρώ ως χρηματοδότηση από την φορολόγηση τυχερών παιγνίων). Εκ των ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι το σύνολο σχεδόν της  κρατικής χρηματοδότησης διατέθηκε με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων και αποδεικνύει έμπρακτα και πέραν πάσης αμφιβολίας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για αυτές και καταρρίπτουν τα όσα ανυπόστατα ισχυρίζεται στις δηλώσεις του  ο κ. Δημήτρης Ράφτης.

Επιπρόσθετα για τα επιμέρους θέματα που ο προαναφερόμενος προπονητής θίγει στις δηλώσεις τους, επαγόμεθα τα παρακάτω:

Σχετικά με τα λουράκια και τον αναληθέστατο και πιασάρικο τίτλο ότι η Ομοσπονδία δεν διαθέτει δήθεν πενήντα (50) ευρώ για την αγορά τους με αποτέλεσμα να μη δύναται να προπονηθεί ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας και οι άλλοι αθλητές, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε προμηθευθεί δεκάδες λουράκια, δεν υπάρχει η παραμικρή οφειλή στον μοναδικό προμηθευτή στη χώρα μας, πλην όμως υπάρχει έλλειψη αυτών το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ελληνική και διεθνή αγορά, με συνέπεια να είναι εξαιρετικά δύσκολη η προμήθεια τους, γεγονός που επιβεβαιώνει άλλωστε στις δηλώσεις του και ο κ. Δημήτριος Ράφτης. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον προμηθευτή για την αγορά αυτών το συντομότερο δυνατόν.

Ως γνωστόν η λειτουργία της  Ε.Γ.Ο.  διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2725/1999, περί ερασιτεχνικού αθλητισμού. Κατά συνέπεια και οι αθλητές-τριες των εθνικών ομάδων είναι ερασιτέχνες αθλητές. Δεν είναι επαγγελματίες. Δεν υπογράφουν συμβόλαια με την Ομοσπονδία. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του προαναφερόμενου νόμου « … η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικές ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα και καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του ειδικού κανονισμού  της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.» Εν προκειμένω οι προϋποθέσεις για την χορήγηση  οικονομικών  παροχών  προς διεθνείς αθλητές καθορίζονται από τον γενικό κανονισμό αθλημάτων γυμναστικής, ανάλογα με τις αγωνιστικές τους επιτυχίες. Οι αθλητές που με εξώδικη διαμαρτυρία τους  ζητούν την καταβολή οικονομικών παροχών και διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής αυτών, δεν δικαιούνται οικονομικών παροχών σύμφωνα με τα ανωτέρω, πλην του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Παρά ταύτα το Δ.Σ. της ομοσπονδίας έχει ομόφωνα αποφασίσει να συνεχίσει να στηρίζει τους αθλητές-τριες, ανεξάρτητα αν δικαιούνται οδοιπορικών σύμφωνα με τον κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή-τριας.

Οι όποιες οφειλές υφίστανται σήμερα σε ομοσπονδιακούς προπονητές θα τακτοποιηθούν με την τελευταία δόση της οικονομικής επιχορήγησης από την Γ.Γ.Α. η οποία σήμερα εκταμιεύθηκε και ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ. Πρέπει όμως να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι από το 1996 – έτος ίδρυσης της Ε.Γ.Ο. –  πάντα παρατηρούνταν καθυστερήσεις πληρωμών σε αθλητές και προπονητές, ακριβώς γιατί δεν είναι συγκεκριμένες οι ημερομηνίες εκταμίευσης των οικονομικών επιχορηγήσεων από την Γ.Γ.Α. και η Ομοσπονδία υποχρεούται να εξασφαλίζει πρωτίστως την μισθοδοσία των υπαλλήλων της, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, διότι άλλως ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. θα ήταν έκθετα σε ποινικές κυρώσεις.

 Έτι περαιτέρω που η Ομοσπονδία μας κλήθηκε να λειτουργήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε   ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς ο προηγούμενος αρμόδιος υπουργός με μία ξαφνική, πλήρως αναιτιολόγητη απόφαση του, δίχως να λάβει υπόψη του τις εισηγήσεις της διοικητικής ιεραρχίας της Γ.Γ.Α.,  τις διαχρονικά μεγάλες διεθνείς αγωνιστικές επιτυχίες των αθλητών-τριών μας  και τα κριτήρια του προγράμματος «ΧΙΛΩΝ» που ο ίδιος εισηγήθηκε και νομοθέτησε, περιέκοψε αυθαίρετα σε ποσοστό περίπου 30% την τακτική μας  επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. για τo έτος 2022.

Τέλος, η αναφορά του κ. Δημήτριου Ράφτη, ότι δήθεν το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής τυγχάνει ιδιαίτερης και προνομιακής μεταχείρισης από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. έναντι του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής, αφενός μεν είναι αυθαίρετη  διότι δεν την αιτιολογεί σε κανένα σημείο των δηλώσεων του, αφετέρου είναι αναληθής διότι ως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα έχουμε δαπανήσει περισσότερα χρήματα για το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής σε σχέση με το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής και τα άλλα αθλήματα που καλλιεργεί η ομοσπονδία μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας τιμώντας τη διαχρονική προσφορά του εθνικού προπονητή κ. Δημήτριου Ράφτη στην γυμναστική και στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, έχει συνάψει μαζί του συμβόλαιο με αποδοχές από τις υψηλότερες αν όχι την πιο υψηλή μεταξύ των προπονητών ατομικών αθλημάτων στη χώρα μας, πλέον των αποδοχών του ως εκπαιδευτικός, από την διάθεση του στην ομοσπονδία μας από τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο.

Συνημμένα: Οικονομικός πίνακας δαπανών εθνικών ομάδων και πίνακας για τις αγορές σε λουράκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ