Υπενθύμιση για εγγραφή/ανανέωση στο Μητρώο Προπονητών Γ.Γ.Α.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, μετά από οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από την 01/01/2024 κάθε προπονητής που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προπονητών της Γ.Γ.Α. ή δεν έχει ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν θα δύναται να προπονεί και να συνοδεύει αθλητές-αθλήτριες στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.