Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της 20/12/2023

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται ο κατάλογος των 135 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α. και τον κατάλογο με τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο. στις 20/12/2023