Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (20/12/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στην 23η συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Ζoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Ψηφοφορία.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 08ης Νοεμβρίου 2023 – Ψηφοφορία.
3.  Τροποποίηση Καταστατικού Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα, με την ίδια διαδικασία, με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της 20ής Δεκεμβρίου 2023 και την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Νοεμβρίου 2023

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.docx) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.docx) τη Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αντιπροσώπων Αθλητικού Σωματείου

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με την επικύρωση του καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της 20ής Δεκεμβρίου 2023