Θέματα 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Πέμπτη 23/11)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 23η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Εθνικό Αγωνιστικό Καλεντάρι 2024
  3. Διαδικασία Τεχνικών Επιτροπών (σε συνέχεια εγγράφου της Γ.Γ.Α.)
  4. Ορισμός Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού)
  5. Οικονομικό Πρακτικό Νο9 / Σεπτέμβριος 2023 – Νο10 / Οκτώβριος 2023
  6. Κόστος καρτών αθλητών-αθλητριών (από 01/01/2024)
  7. Αποζημίωση κριτών (από 01/01/2024)
  8. Εγγραφή νέων σωματείων
  9. Διάφορα