Προτεινόμενος προϋπολογισμός Ε.Γ.Ο. έτους 2024

Σας γνωρίζουμε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2024, ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση από τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2024