Προτεινόμενες τροποποιήσεις Καταστατικού Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, όπως αυτές εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 21 στις 2 Νοεμβρίου 2023, θέμα 6 και οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση από τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο.