Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ. της 08/11/2023

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023, όπως αυτοί επικυρώθηκαν κατά την 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. στις 2 Νοεμβρίου 2023 (θέμα 2ο).

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των αντιπροσώπων σωματείων με δικαίωμα ψήφου

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των αντιπροσώπων σωματείων χωρίς δικαίωμα ψήφου