Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (08/11/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στη 18η συνεδρίασή του στις 10 Οκτωβρίου 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Ζoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Ψηφοφορία.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο.  της 22ης Μαρτίου 2023 – Ψηφοφορία.
3. Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Αθλημάτων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ρυθμική Γυμναστική) – Εναρμόνιση με τους Τεχνικούς Κανονισμούς της FIG – Ψηφοφορία.
4. Τροποποίηση Καταστατικού Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας – Ψηφοφορία.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2024 – Τοποθετήσεις Μελών – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα, με την ίδια διαδικασία, με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της 08ης Νοεμβρίου 2023

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24/10/2023)

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με την επικύρωση του καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ης Μαρτίου 2023

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.docx) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.docx) τη Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αντιπροσώπων Αθλητικού Σωματείου