Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. περί αποδεσμεύσεων (χειμερινή περίοδος 2023)

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις αποδεσμεύσεις αθλητών-αθλητριών της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, το οποίο επικυρώθηκε στην 20ή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 19 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.