Μέχρι τις 31/10 η υποβολή διορθώσεων για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2023

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε-υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή διορθώσεων από τα σωματεία που έχουν απορριφθεί για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έτους 2023 λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2023.

Επίσης, διορθώσεις/συμπληρώσεις στον κατάλογο των μελών που έχει αποσταλεί για το Μητρώο 2023 θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 31/10/2023. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποστολή στοιχείων δεν θα γίνεται αποδεκτή.