Ματαίωση Κυπέλλου Τραμπολίνο

Σας γνωρίζουμε ότι το Κύπελλο Τραμπολίνο, που είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2023, δεν πρόκειται να διεξαχθεί, για τεχνικούς λόγους.