Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. 2023

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στη 17η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.