Θέματα 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Παρασκευή 29/09)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη 17η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης για καταγγελίες από ΥΑΔΕΣ
  3. Συμβάσεις προπονητών με διάθεση
  4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Μεταγραφών
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας  
  6. Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Σόφια (01-03/12/2023)
  7. Διάφορα