Έγκριση άδειας εισόδου εκπροσώπων της Ε.Γ.Ο. σε σχολικές μονάδες (έτος 2023-2024)

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέκρινε την άδεια εισόδου εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο..

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπροσώπων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.minedu.gov.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τα αναζητούν μέσω της διαδρομής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> Φυσική Αγωγή -> Άδειες Εισόδου Αθλητικών Φορέων και Ομοσπονδιών.

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας