Ενημέρωση για σωματεία που αναζητούν προπονητές Γυμναστικής

Με αφορμή τα αιτήματα σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. που αναζητούν προπονητές αθλημάτων Γυμναστικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σας ενημερώνουμε ότι στο εξής τα ενδιαφερόμενα σωματεία-μέλη μπορούν να απευθύνονται στο email [email protected], αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία (ονομασία και έδρα σωματείου, ειδικότητα/ειδικότητες προπονητών που αναζητούν, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου σωματείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας), ώστε οι αγγελίες προσφοράς εργασίας να αναρτώνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο..