Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σχολή Προπονητών αθλημάτων Γυμναστικής Γ΄ Κατηγορίας

Σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου η Ε.Γ.Ο. να αιτηθεί την Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας στα αθλήματα που καλλιεργεί, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως συμπληρώσουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/EdbkniW4tLXW9xog8 το άθλημα ή τα αθλήματα που προτίθενται να παρακολουθήσουν, καθώς και την πόλη της επιλογής τους (Αθήνα / Θεσσαλονίκη), το αργότερο έως τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023.