Θέματα 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τρίτη 22/08)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 16:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έκτακτες ταμειακές διευκολύνσεις από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.
  2. Σύμβαση διαμονής και ανάθεση μετακινήσεων κατά το Ευρωπαϊκό Προπονητικό Καμπ Ενόργανης Ανδρών στη Θεσσαλονίκη
  3. Κόστος χειρουργικών επεμβάσεων Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη και Αργυρώς Αφράτη
  4. Αποδοχή των ενδεδειγμένων παρατηρήσεων του αρμοδίου τμήματος της Γ.Γ.Α., επί του κατατεθέντος για έλεγχο νομιμότητας Κανονισμού Εθνικών Ομάδων και συμμόρφωση με αυτές
  5. Αίτηση απόσπασης στην Ε.Γ.Ο. του Ιωάννη Μελισσανίδη
  6. Εγγραφή νέων σωματείων
  7. Διάφορα