Ενημέρωση για έναρξη και μαθήματα Σχολής Προπονητών Α’ Επιπέδου

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Α’ Επιπέδου 2023, το οποίο περιέχει πληροφορίες για την έναρξη της Σχολής, τα μαθήματα διά ζώσης και εξ αποστάσεως, τη διπλωματική εργασία και την καταβολή των διδάκτρων.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο