Άδεια εισόδου προπονητών σε σχολικές μονάδες, έτους 2023-2024

Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α’), το οποίο επισυνάπτεται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο. τα σχετικά αιτήματα αποστέλλοντας email στο [email protected] το αργότερο έως τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στο συνημμένο αρχείο Excel.

Το αρχείο Excel θα πρέπει να αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή και σωστά συμπληρωμένο, αλλιώς δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Οι αιτήσεις άδειας εισόδου για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορούν σε (α) επιλεγμένους / επιλεγμένες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, (β) πιστοποιημένους προπονητές και πιστοποιημένες προπονήτριες, (γ) διακριθέντες αθλητές και διακριθείσες αθλήτριες.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο Excel προς συμπλήρωση