Ενημέρωση – υπενθύμιση της Γ.Γ.Α. για προπονητές

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προπονητής αθλήματος είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή του ίδιου αθλήματος, η οποία χορηγείται από τη Γ.Γ.Α..

Συνεπώς, οι προπονητές που δηλώνονται από τα σωματεία σε φύλλα αγώνων ή σε δηλώσεις συμμετοχής σωματείων σε αγώνες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ίδιου αθλήματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας – απασχόλησης με το αθλητικό σωματείο. Αν δεν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, με συνέπειες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα η Γ.Γ.Α. έχει προγραμματίσει δειγματοληπτικά αναζήτηση στοιχεία για την περίοδο 2022-2023 και φυσικά έχει προγραμματιστεί έλεγχος για την περίοδο 2023-2024.