Θέματα 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τρίτη 23/05)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη 10η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 19:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Κατακύρωση διαγωνισμού για κράτηση και αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
  2. Οδοιπορικά αθλητή Πετρούνια (7.500,00 €)