Ανάκληση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών Γυμναστικής Β’ επιπέδου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 1768/20.03.2023/Τεύχος B’ ανακαλείται η απόφαση ίδρυσης της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής Β’ επιπέδου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Διεύθυνση της Σχολής καλεί τους υποψήφιους σπουδαστές να διατηρήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτήθηκαν για την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν όταν προκύψει νέα απόφαση ίδρυσης Σχολής Προπονητών του ίδιου επιπέδου, εκτός από την ιατρική βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένη.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 1768/20.03.2023/Τεύχος B’