Θέματα 07ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Μ. Πέμπτη 13/04)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 07η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Κατακύρωση διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων