Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακροβατικής & τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Ηλικιών 2023

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής για την ελληνική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής στη Βάρνα της Βουλγαρίας (18-22 Οκτωβρίου 2023) και στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Ηλικιών (12-15 Οκτωβρίου 2023), σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα ληφθεί υπόψη μόνο ο τελικός.

2. Το εισιτήριο για το δεύτερο τεστ, το παίρνει το Ζευγάρι / Ομάδα ονομαστικά. Δεν μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση από άλλον αθλητή-αθλήτρια στο Ζευγάρι / Ομάδα.

3. Η βαθμολογία που θα ληφθεί υπόψη στο δεύτερο τεστ είναι αυτή του σύνθετου. Το όριο βαθμολογίας αφορά και στα δύο προγράμματα, ξεχωριστά.

4. Τα Ζευγάρια / Ομάδες μπορούν να πάρουν μέρος μόνο σε μία κατηγορία στα δύο κριτήρια. Δεν μπορούν να αλλάξουν από την κατηγορία που ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε άλλη και να πάρουν μέρος στο δεύτερο κριτήριο.

5. Ο κανονισμός δίνει το δικαίωμα συμμετοχής έως 2 Ζευγαριών / Ομάδων ανά κατηγορία. Η συμμετοχή του δεύτερου ζευγαριού, θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες της Ε.Γ.Ο..